Algemene voorwaarden

Artikel 1. De persoonsgegevens die door de patiënt worden meegedeeld, worden door Thuisverpleging Anne-Marie / Belbo bvba verwerkt om de goede uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken en het beheer van de klanten toe te laten.
Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en in geen geval meegedeeld aan derden, tenzij hiervoor de expliciete, voorafgaande toestemming werd verleend.

Artikel 2. De patiënt beschikt (in bepaalde gevallen) over een recht op inzage, verbetering en gegevenswissing, beperking van verwerking, overdraagbaarheid en verzet. Deze rechten kunnen uitgeoefend worden door middel van een gedateerd, schriftelijk of elektronisch verzoek (met een kopie van de identiteitskaart). Indien de klant van mening is dat de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens een inbreuk zou uitmaken, heeft hij of zij het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Artikel 3. De integrale privacyverklaring kan geraadpleegd worden op onze website: www.thuisverplegingannemarie.be